Відділу освіти, молоді та спорту підпорядковано 20 установи освіти: 5 – навчально-виховні комплекси (далі НВК), 7 – загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. , 1 – загальноосвітній заклад І-ІІ ст., 9 – дошкільних навчальних закладів (3 із яких входять до складу НВК) та 1 – районний центр дитячої та юнацької творчості.

З метою створення безпечних та нешкідливих умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу, збереження їх життя і здоров'я дітей, відділом освіти забезпечується реалізація державної політики в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності, здійснюється керівництво і контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травматизму учасників навчально-виховного процесу.

Ця робота включає декілька напрямків, а саме: - дотримання чинного законодавства з питань охорони праці в закладах освіти, організацію роботи в закладах освіти з питань безпеки життєдіяльності; - виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, приписів органів державного нагляду, санітарного нагляду, своєчасне виконання заходів, угод з охорони праці; - дотримання гігієни праці та виробничого середовища; - відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, технологічних процесів, засобів протиаварійного захисту працюючих, наявність технологічної документації на робочих місцях; - організацію роботи добровільних пожежних дружин; - своєчасне проведення навчання та інструктажів з учасниками навчально-виховного процесу, атестації та переатестації з питань безпеки посадових осіб, а також дотримання вимог безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою; - забезпечення працюючих засобами захисту, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсації, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці; - проходження попереднього при прийнятті на роботу і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;

- виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків, які визначені в актах розслідування; - розробку перспективних та поточних планів роботи відділу освіти щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; - дотримання в закладах освіти санітарно-гігієнічного режиму; - розробку проектів наказів та розпоряджень з питань охорони праці, обов’язкових для закладів освіти; - облік, аналіз нещасних випадків, захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; - пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, оформлення інформаційних куточків, розповсюдження засобів наочної агітації;

- робота з учнями під час навчально-виховного процесу та позаурочний час з питань попередження випадків травматизму;

- організація спільної роботи з представниками РВ ГУМНС України в Кіровоградській області, районної лікарні та ФАПу, відділом ДАІ, кримінальної міліції, санітарно-епідеміологічними станціями тощо;

- інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- робота з батьківською громадськістю з даних питань;

- надання допомоги керівникам закладів освіти у розробленні заходів з питань охорони праці; - розгляд листів, скарг, заяв працюючих з питань охорони праці; - узагальнення матеріалів з даних питань; Слід відзначити, що дана робота здійснюється за такою системою:

1. Організація та координація роботи.

2. Планування роботи.

3. Навчання

4. Контроль .

5. Облік, аналіз, висновки.

Вся робота у відділі освіти та загальноосвітніх навчальних закладах району з охорони праці та безпеки життєдіяльності планується та ведеться у відповідності нормативних документів.

Кiлькiсть переглядiв: 39

Коментарi