Методичне об’єднання учителів фізики в 2013-2014 навчальному році передбачає:

- формувати в учнів ключові компетентності (особливо "вміння вчитися”);

- підвищити пізнавальну активність, інтерес учнів до вивчення фізики;

- застосовувати всі види діяльності на уроках з метою високої результативності в навчанні;

- формувати уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх до розв’язування задач;

- розробляти чи добирати системи завдань для індивідуального виконання учнями;

- залучати учнів до спостережень явищ природи і техніки;

- систематизувати набуті знання , уміння та навики практичної, дослідницької та творчої діяльності учнів;

- раціонально опрацьовувати матеріали підручника, додаткової літератури;

- впроваджувати інформаційні та комп’ютерні технології навчання.

Учень краще засвоює і відтворює матеріал, якщо він активно його пізнає. Традиційна форма навчання від учителя до учня перевірена роками і дає непогані результати. Але сучасне життя внесло свої корективи: змінюється світ, змінюється світогляд дітей. Тому з 2010 року РМО працює над проблемою «Інтерактивні технології на уроках фізики та математики». Інтерактивне навчання засноване на співпраці учня і вчителя приводить до більш активної участі дітей у навчально-виховному процесі. Ввивчення нового матеріалу бажано організовувати за активної участі дітей: вони самостійно опрацьовують навчальний матеріал параграфа або деякі абзаци, а потім під час обговорення прочитаного, разом виділяють основне, виясняють незрозумілі моменти, записують визначення до робочого зошита. Такий спосіб вивчення полегшує учням підготовку домашнього завдання, адже частину матеріалу вони засвоюють свідомо, а не пасивно,з подачі вчителя. З задоволенням учні працюють над творчими, нестандартними завданнями.

Доцільно також при вивченні нового матеріалу використовувати програмні засоби. Учні з задоволенням вивчають новий матеріал, переглядаючи на комп’ютері матеріал уроку та виконуючи віртуальні досліди. А проведення віртуальних лабораторних робіт у них викликає додатковий інтерес, особливо якщо для проведення дослідів не вистачає приладів чи установок. Так більшість лабораторних та демонстраційних робіт у 7 класі з теми «Оптика. Світлові явища.» доводиться проводити у віртуальній лабораторії. Діти з задоволенням спостерігають досліди та самі проводять дослідження.

Кiлькiсть переглядiв: 39

Коментарi