Основні напрямки та завдання на 2013-2014 навчальний рік

1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня вчителів основ здоров'я з питань збереження та зміцнення здоров’я дітей.

2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання учнів.

3. Озброєння вчителів основ здоров'я сучасними технологіями та завданнями щодо сучасних форм і методів роботи.

4. Координація планування, організації та педагогічного аналізу уроків вчителів, які викладають предмет «Основи здоров'я».

5. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи вчителів «Основи здоров'я».

6. Формування в учнів бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров"я як найвищої цінності і важливої умови повної реалізації можливостей особистості, громадянина України.

7. Створення в учнів мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як головної умови формування, збереження і зміцнення фізичного, духовного і соціального здоров`я.

8. Формування в учнів усвідомлення, що людина є частиною Природи та Космосу, від екологічного стану яких залежить життя на Землі та здоров`я всього людства і кожної людини зокрема.

9. Ознайомлення учнів з основними принципами і методами профілактики найбільш поширених захворювань, прищеплення навичок особистої гігієни.

10. Профілактика шкідливих звичок та боротьба з ними, встановлення гармонійних взаємин учнів із природою, суспільством, пізнання самих себе.

11.Широке застосування інноваційних технологій - програмоване навчання,

мультимедіа, предметні комп’ютерні уроки, що сприяють підвищенню

пізнавального інтересу учнів, дозволяє здійснювати особистісний підхід

до учнів та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок.

Протягом 2012/2013 н.р методичне об’єднання вчителів основ здоров’я та педагогів-тренерів, що впроваджують превентивні проекти ХОУП, «Школа проти СНІДу» району працювало над реалізацією проблемної теми: «Формування в учнів свідомої мотивації здорового способу життя, збереження власного здоров’я та активної соціальної позиції».

Структура методичної роботи в районі складається з:

- методичного об’єднання;

- семінару – практикуму;

- творчої групи.

Вчителі району систематично формують в учнів навички ведення здорового способу життя, свідомого ставлення до власного здоров’я, безпечного користування предметами та речами. Активно впроваджують у свою роботу нову навчально – методичну літературу, постійно поповнюють шкільні кабінети і куточки основ здоров’я роздатковим та дидактичним матеріалом. Використовують інтерактивні форми роботи на уроці, зокрема при роботі в групах, навчають виділяти головний та актуальний для нашої місцевості матеріал. Більшість вчителів використовують різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, що дозволяють розкрити суб’єктивний досвід учням, створюють атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу, стимулюють до висловлювань, до застосування різних способів виконання завдань без страху помилитися чи дати неправильну відповідь. Широко використовують у процесі уроку дидактичний матеріал, що дозволяє учню вибрати найбільш для нього значущий вид та форму навчального змісту. Кожен вчитель застосовує розв’язок ситуаційних задач та ігрових ситуацій, які дозволяють кожному учню проявити ініціативу та самостійність. Більшість вчителів району мають чималий власний методичний доробок, знаходяться у постійному творчому пошуку.

Аналізуючи відвідані уроки можна сказати, що найефективнішою моделлю викладання є спрямованість на здобуття школярами знань, які забезпечують їхній всебічний розвиток як особистості та досягнення зміни поведінки, що веде до збереження здоров´я.

Активну участь у роботі методичного об'єднання брали такі вчителі: Ткачонок Т.М. (Онуфріївська ЗШ І-ІІІ ступенів), Черньонков О.О. (Дереївський НВК), Залюбовська С.В. (Павлиська ЗШ І-ІІІ ступенів ім.. В.Сухомлинського), Попович Ю.С. (Зибківська ЗШ І-ІІІ ступенів) .

У поточному навчальному році було проведено 4 засідання методичного об'єднання згідно плану роботи, метою яких було пропагувати і здійснювати нові підходи до організації навчання та виховання школярів, створювати умови для самоосвіти вчителів. Основні теми засідань були направлені на обговорення актуальних питань щодо впровадження та викладання основ здоров'я. Належна увага приділялась питанню обміну досвідом.

Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те, що вчителі постійно вдосконалюють свою професійну майстерність.

Перше засідання пройшло 12 вересня на базі відділу освіти, молоді та спорту, на якому було затверджено план роботи методоб'єднання на 2012-2013 н.р., зроблено аналіз стану викладання основ здоров’я у 2011-2012 навчальному році, дані рекомендації щодо викладання предмета основи здоров'я, ознайомлено вчителів з статистичними даними нещасних випадків, які сталися на протягом навчального року в школах району. Дані рекомендації щодо оформлення портфоліо вчителя та правильності подання звітів, аналітичних довідок та інформацій. Голова методоб'єднання Ткачонок Т.М. ознайомила вчителів з методичною та довідковою літературою з даного предмета.

У листопаді 2012 року було проведено секційне засідання методичного об’єднання по проблемі : «Здоров´язберігаючі технології на уроках основ здоров’я» у Омельницькій ЗШ І-ІІІ ступенів. На ньому розглядалися теоретичні питання щодо методики використання окремих елементів уроку, руханок, організація динамічних пауз та інше. Матеріали роботи вчителів з даної проблеми узагальнені керівником методичного об'єднання та видано методичні рекомендації.

У лютому 2013 року на базі Зибківської ЗШ І-ІІІ ступенів було проведено засідання методичного об'єднання по проблемі: «Використання різноманітних активних сучасних новітніх технологій в пізнавальній діяльності учнів».. В ході роботи семінару розглядалися питання щодо впровадження інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів у рамках превентивного проекту та профілактико-розвивальні шкільні програми щодо формування навичок здорового способу життя.

Не менш актуальним було обговорення питань практичного спрямування, а саме: «Ігорові ситуації на уроках з основ здоров'я (з досвіду роботи)», «Гармонійний розвиток особистості через інтегровану систему навчання», Розробка пам’яток «Як уникнути небезпеки».

Слід відмітити, що вчителі, які викладають основи здоров'я, достатньо володіють змістом навчальної програми, планують навчальний матеріал згідно вимог програми, керуються вимогами до вмінь та навичок учнів по курсу «Основи здоров'я», превентивних проектів ХОУП, ШПС, проводять оцінювання відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Аналіз викладання курсу за 2012/2013 н. р. свідчить про певні позитивні здобутки. Діти беруть активну участь на уроках, із задоволенням їх відвідують, але це тільки там, де вчителі проводять уроки на належному рівні, де дирекція школи приділяє цьому серйозну увагу.

Аналіз стану викладання предмета показує, що значна робота проводиться в Дереївській, Успенській, Онуфріївській, Млинківській, Зибківській школах.

Перевірка показала: викладання у вище зазначених закладах на достатньому рівні. Вчителі у своїй педагогічній діяльності намагаються реалізувати основні положення держаного стандарту, тим самим забезпечуючи школярів обсягом знань, умінь і навичок з даного предмету. Саме через забезпечення розвитку та саморозвитку учня, урахування його інтересів, здібностей дається можливість кожному реалізувати себе в процесі навчально – пізнавальної діяльності.

Навчальні програми з ОЗ виконано повністю, кількість практичних програм відповідає вимогам навчальних програм. При оформленні сторінок класних журналів щодо результатів навчальних досягнень учнів вчителями району використовувались рекомендації Кіровоградського ОІППО ім. Василя Сухомлинського.

Результати проведених зрізів знань свідчать про те, що більшість учнів засвоїла програмований матеріал на достатньому та високому рівні.

З метою забезпечення результативного вивчення предмета вчителі запрошують на уроки фахівців, які мають безпосереднє відношення до даної теми заняття, а також залучають до участі у класних та позакласних заходах. Учні приймають активну участь у тижнях безпеки життєдіяльності, фестивалі ДЮП та «Молодь обирає здоров'я», Всеукраїнському рейді «Увага! Діти – на дорозі», різноманітних конкурсах дитячої творчості.

Кiлькiсть переглядiв: 489

Коментарi